BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych (dalej: „Danych Osobowych”) odbywa się w sposób bezpieczny zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administratorem Danych w rozumieniu RODO jest:  Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg (dalej: „Administrator”).

Kategorie Danych Osobowych

Państwa Dane Osobowe są uzyskiwane  z tytułu zapytań i ofert  handlowych, zamówień, umów sprzedaży, zgłoszeń serwisowych oraz wyrażanych zgód marketingowych.

Wyróżniamy następujące kategorie Danych: podstawowe dane ( imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.), dane o ruchu (dane przetwarzane w związku z przekazywaniem informacji w Internecie, takie jak nr IP urządzenia końcowego), dane związane z treścią komunikacji (e-maile, wiadomości głosowe, SMS, itp.).

Cele przetwarzania Danych i podstawa prawna czynności

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

  • nawiązania współpracy wzajemnej, w tym przygotowania, zawarcia i wykonania umów w każdym aspekcie praw i obowiązków wynikających z tych umów,
  • wykonywania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, jak również obsłudze zgłoszeń reklamacyjnych,
  • sprawdzenia wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej kontrahentów przy udzielaniu kredytu kupieckiego przez Administratora, jak również dla zabezpieczenia należnych płatności,
  • prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego po uzyskaniu osobnych zgód,

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora: RODO art. 6 ust. 1a (wyrażenie zgody przez osobę, której Dane dotyczą), RODO art. 6 ust. 1b (zawarcie umowy lub podjęcie działań w związku z zamiarem jej zawarcia), RODO art. 6 ust. 1c (wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator), RODO art. 6 ust. 1f (prawnie uzasadnione interesy Administratora),

Ważny! Filtrujemy przesyłanie danych osobowych. Przekazujemy tylko dane związane z procesami pracy. Jeśli kochasz automaty online i grasz w kasynach online w przerwie lub jesteś fanem czegoś gorętszego - porn casino, nigdy nie udostępnimy takich danych stronom trzecim.

Przekazywanie Danych

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów z Administratorem (Umowy Powierzenia). Odbiorcami Danych Osobowych mogą być także banki i podmioty współpracujące z Administratorem, które świadczą usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne, spedycyjne, hostingowe i marketingowe. Przekazanie Danych następuje każdorazowo wyłącznie z tytułu i w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Administratora przywołanych wyżej.

Poza wymienionymi podmiotami Dane Osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów prawa krajowego lub unijnego.

Okres przetwarzania Danych

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

Uprawnienia osoby, której Dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody dotyczące danych przetwarzanych na podstawie zgody.

Z wymienionych powyżej uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez kontakt z Administratorem:
pisemny na adres  ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg (z dopiskiem RODO) lub mailowy na adres rodo@meprozet.com.pl

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

X Zamknij