BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Ankieta

Katalog wyżej

Ankieta obejmuje aspekty działalności Spółki MEPROZET związane z obsługą klienta.
Wyniki ankiety posłużą do określenia Państwa satysfakcji w kontaktach roboczych z naszą firmą, co pozwoli na podjęcie działań wewnątrz firmy dla dalszej poprawy tych kontaktów.

Ankieta PDF

Ściągnij i wypełnij ankietę

Wypełnioną ankietę możesz przesłać do nas e-mailem: ankieta@meprozet.com.pl
bądź faksem: 077 416 23 48