BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Kompletne przepompownie zbiornikowe ścieków

Kompletne przepompownie zbiornikowe ścieków

Obiekty kompletne do montażu terenowego wykonywane według własnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Przepompownie są przeznaczone do tłoczenia w sieciach kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej zarówno ścieków bytowych, gospodarczych i produkcyjnych, jak również wód opadowych i drenażowych.