BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Elektryczne urządzenia sterownicze

Dokumentacja

Wyposażenie elektryczne przepompowni ścieków

karta_skrz-hna_mini.png
karta_skrz-hna_maxi.png
karta_skrz-hna_mini.png
karta_skrz-hna_maxi.png

Skrzynki sterownicze SNA (SPA) (HNA) (HPA)  - do przepompowni sieciowych

Wykonawstwo instalacji zasilająco-sterowniczej przepompowni zbiornikowych z jedną, dwoma lub trzema pompami zatapialnymi - moc znamionowa / jednostkowa zainstalowanych pomp
od 0,75 kW do 22,0 kW .

Skrzynki są przystosowane do zabudowy wewnętrznej (IP44) i zewnętrznej (IP53).

Wykonawstwo skrzynek zgodnie z normą PN-EN 60439-1:2003

Możliwość adaptacji skrzynek dla potrzeb systemu monitoringu stanów pracy i zdalnego sterowania pracą przepompowni z użyciem różnych łączy.

Konstrukcja

Układ elektryczny skrzynek realizuje wymagane w instalacji zasilającej pomp zabezpieczenia różnicowo-prądowe, zwarciowe, przeciążeniowe i fazowe. Dla pomp o mocy silnika do 4 kW
(włącznie) zakłada się rozruch bezpośredni , zaś dla pomp o mocy silnika 5,5 kW i powyżej skrzynka jest wyposażona w moduł łagodnego startu i hamowania ( rozrusznik energoelektroniczny - sofstart ) lub układ rozruchu pomp gwiazda-trójkąt .

Skrzynki sterownicze w wykonaniu jednopompowym oparte są na układzie przekaźnikowym, zaś skrzynki dla pozostałych zestawów pompowych posiadają sterownik programowalny z tekstowym panelem operatorskim umieszczonym na drzwiach zewnętrznych skrzynki.

Skrzynki sterownicze w wykonaniu jednopompowym oparte są na układzie przekaźnikowym , zaś skrzynki dla pozostałych zestawów pompowych posiadają sterownik programowalny z tekstowym panelem operatorskim umieszczonym na drzwiach skrzynki.
Możliwe doposażenie skrzynek:

  1. standardowe producenta
  2. niestandardowe – wg opcji producenta
  3. wg specyfikacji klienta (po wcześniejszych uzgodnieniach)

Zobacz ogólną specyfikację techniczną skrzynek

Podstawowy kod oznaczeń

Skrzynki typoszeregu H
czujniki poziomu : sonda hydrostatyczna i regulatory
Oznaczenie Opis funkcji
HNA2 sterowanie pompami o mocy ≤ 4,0 kW
rozruch bezpośredni
HPA3 sterowanie pompami o mocy ≥ 5,5 kW
z układem łagodnego startu i  hamowania
HPA4 sterowanie pompami o mocy ≥ 5,5 kW
z układem gwiazda-trójkąt
Skrzynki typoszeregu S
czujniki poziomu : regulatory pływakowe
Oznaczenie Opis funkcji
SNA2 sterowanie pompami o mocy ≤ 4,0 kW
rozruch bezpośredni
SPA3 sterowanie pompami o mocy ≥ 5,5 kW
z układem łagodnego startu i hamowania
SPA4 sterowanie pompami o mocy ≥ 5,5 kW
z układem gwiazda-trójkąt

Skrzynki do zabudowy zewnętrznej są w oznaczeniu wyróżniane literą M - przykładowe oznaczenie HNA2.../M
Pełny kod oznaczeń skrzynek jest przedstawiony w kartach katalogowych (załączniki w zestawieniu dokumentacji na dole strony)


karta_skrz-sps_mini.png
karta_skrz-sps_maxi.png
karta_skrz-nascien.png
karta_skrz-sps_mini.png
karta_skrz-sps_maxi.png
karta_skrz-nascien.png

Skrzynki sterownicze SPS - do przepompowni przydomowych

Wykonawstwo instalacji zasilająco-sterowniczej przepompowni przydomowych ścieków  z jedną pompą zatapialną – trójfazową lub jednofazową bez zintegrowanego regulatora pływakowego .

Moc znamionowa zainstalowanej pompy od 0,75 kW do 4,0 kW .

Skrzynki są przystosowane do zabudowy wewnętrznej (IP44) i zewnętrznej (IP53)

Wykonawstwo skrzynek zgodnie z normą PN-EN 60439-1:2003

Przegląd funkcji

Podstawowy kod oznaczeń

  • przełącznik funkcyjny praca: ręczna - automatyczna
  • zabezpieczenie pompy - wyłącznik silnikowy
  • zabezpieczenie przeciwporażeniowe
  • sygnalizacja dźwiękowa poziomu alarmowego medium w zbiorniku (współpraca z niezależnym regulatorem pływakowym reagującym na przekroczenie poziomu alarmowego medium)


Oznaczenie Zasilanie pompy / rodzaj zabudowy
SPS-1 jednofazowe / wewnętrzna
SPS-1/M jednofazowe / zewnętrzna wolnostojąca
SPS-3 trójfazowe / wewnętrzna
SPS-3/M trójfazowe / zewnętrzna wolnostojąca

Dokumentacja