BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Praca

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury Meprozet Sp. z o.o. w Brzegu

poszukuje kandydatów na stanowiska:

Pracownik Utrzymania Ruchu


Operator Mieszarki

Stanowisko pracy: pracownik utrzymania ruchu

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń
 • diagnostyka i usuwanie bieżących awarii
 • wykonywanie czynności konserwacyjno–remontowych
 • uczestnictwo przy wdrażaniu nowych maszyn i urządzeń

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne minimum zawodowe (kierunki: ślusarz, tokarz, formierz, spawacz, mechanik)
 • ogólna wiedza techniczna z zakresu mechaniki, obróbki skrawaniem, budowy maszyn
 • uprawnienia spawalnicze (MIG/MAG) – mile widziane
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu elektryki i mechaniki
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (schematów montażowych i elektrycznych)
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • dbanie o wizerunek firmy
 • wysoka kultura osobista i kultura pracy
 • punktualność
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dodatkowym atutem są uprawnienia do obsługi wózków widłowych (UDT) , obsługi suwnic z poziomu kabiny, uprawnienia elektryczne SEP

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w systemie jednozmianowym
 • pracę w zgranym zespole w przyjaznej atmosferze
 • stabilne warunki zatrudnienia, wynagrodzenie podstawowe + premia uzależniona od osiąganych wyników w pracy
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia)

OPERATOR MIESZARKI - Zakład Polimerobetonów Meprozet Sp. z o.o. Brzeg

Zakres obowiązków:

 • naważanie składników suchych wg receptury
 • przygotowywanie mieszanki na częściowo zautomatyzowanym węźle produkcyjnym
 • czyszczenie mieszarki po serii zalewów
 • prowadzenie dziennika produkcji (wykaz zalanych prefabrykatów wraz z opisem czasów utwardzania, warunków środowiskowych itp.)
 • okresowy przegląd/remont mieszarki
 • dbanie o czystość i bezpieczeństwo na stanowisku pracy
 • nadzór bezpośredni nad stanami magazynowymi składników mieszanki
 • wspomaganie formierzy w przygotowaniu form do zalewu

Wymagania:

 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista i kultura pracy
 • punktualność
 • dodatkowym atutem są uprawnienia do obsługi wózków widłowych (UDT) i/lub suwnic

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w systemie jednozmianowym
 • pracę w zgranym zespole w przyjaznej atmosferze
 • stabilne warunki zatrudnienia, wynagrodzenie podstawowe + premia uzależniona od osiąganych wyników w pracy
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia)

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o., proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 2) może być sformułowane w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Sposób składania dokumentów:

dokumenty z dopiskiem nazwa stanowiska pracy należy przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: rekrutacja@meprozet.com.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg.

CV zawierające dane o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o., jako Administrator danych, udziela Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie https://meprozet.com.pl/pl/praca/przetwarzanie-danych-osobowych-rekrutacja .