BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Praca

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury Meprozet Sp. z o.o. w Brzegu

poszukuje kandydatów na stanowiska:

Konstruktor


Stanowisko pracy: Konstruktor

Zakres obowiązków:

 • projektowanie wyrobów i części
 • wykonywanie dokumentacji rysunkowej (mechanicznej)
 • tworzenie lub modyfikacja instrukcji obsługi

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne
 • obsługa programów inżynierskich typu CAD, Inventor
 • znajomość zagadnień MES
 • znajomość programu WORD i EXCEL
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • zdolność pracy w zespole
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • wysoka kultura osobista
 • punktualność

Oferujemy:

 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę na jedną zmianę w zgranym zespole
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • rozwój zawodowy i osobisty
 • dodatkowa premia uznaniowa za wykonywaną pracę
 • szkolenia pracownicze
 • karta żywnościowa Lunch Pass po okresie próbnym

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o., proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 2) może być sformułowane w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Sposób składania dokumentów:

dokumenty z dopiskiem nazwa stanowiska pracy należy przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: rekrutacja@meprozet.com.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg.

CV zawierające dane o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez Brzeską Fabrykę Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET sp. z o.o., jako Administrator danych, udziela Informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie https://meprozet.com.pl/pl/praca/przetwarzanie-danych-osobowych-rekrutacja .