BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy samozasysające PS-150/E-11

Dokumentacja

Pompy samozasysające z napędem elektrycznym (11 kW)

Zastosowanie

Pompy wirowe samozasysające typu PS-150/E-11 przeznaczone są do pompowania cieczy czystych i zanieczyszczonych, w tym niezbyt gęstej gnojowicy (swobodny przelot zanieczyszczeń o średnicy maksymalnej 45 mm).
Znajdują one zastosowanie w rolnictwie do nawadniania pól, odwadniania rowów melioracyjnych, pompowania gnojowicy, jak również w szeroko rozumianej branży wodno-kanalizacyjnej, przedsiębiorstwach budowlanych itp.. Są przydatne do usuwania skutków powodzi.
Mogą być używane do pompowania deszczówki, wody rzecznej, wody do gaszenia pożarów, wody drenażowej, jak również wody z piaskiem i błotem.

Budowa i napęd pompy

Pompa wirowa jednostopniowa samozasysająca. Napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 11 kW połączonym z pompą za pomocą sprzęgła.

Budowę pompy podstawowej (bez sprzęgła, silnika, ramy nośnej) przedstawiono na rysunku z prawej strony ( do powiększenia ).

Głównym elementem konstrukcyjnym pompy jest korpus, pełniący równocześnie rolę zbiornika cieczy do zainicjowania procesu zasysania (wymagane wstępne zalanie cieczą).
W korpusie są dwa kołnierze instalacyjne DN150 : wlotowy (ssawny) i tłoczny dla potrzeb wykonania instalacji hydraulicznej.

Od strony wirnika w korpusie wykonany jest otwór, zamknięty łatwo demontowaną pokrywą  wyczystną. Umożliwia to szybki dostęp do wnętrza pompy w przypadku kontroli stanu elementów ruchomych pompy.

Wykonania montażowe agregatu

Charakterystyki pompy

Agregaty mogą być dostarczane w dwóch wersjach montażowych:

  1. PS-150/E-11/S – pompa z silnikiem elektrycznym zamontowane na wspólnej ramie podstawy wraz
    ze skrzynką sterowniczą
  2. PS-150/E-11 – pompa z silnikiem elektrycznym zamontowane na wspólnej ramie podstawy
    bez skrzynki sterowniczej

Zakres dostawy agregatu pompowego

Dostawą jest objęty agregat przedstawiony na rysunku z prawej strony ( do powiększenia ).

Z pompą podstawową dostarczany jest silnik ze sprzęgłem i ramą nośną – opcjonalnie także skrzynka sterownicza.

Elementy instalacji hydraulicznej, tj. króćce przyłączeniowe do pompy , węże ssawne i tłoczne odbiorca zamawia i instaluje we własnym zakresie.

Dostawca oferuje zakup wyposażenia dodatkowego jak wyżej w ramach odrębnego zamówienia.

Wyposażenie dodatkowe - króćce przyłączeniowe do pomp

Wyposażenie dodatkowe - elementy instalacji hydraulicznej

Króćce objęte ofertą producenta pomp zestawiono na obrazku niżej - pełny opis króćców jest dostępny w karcie katalogowej produktu.

Elementy objęte ofertą producenta pomp zestawiono na obrazku niżej - pełny opis elementów jest dostępny w karcie katalogowej produktu.

Dokumentacja

Karty katalogowe

Deklaracje zgodności

Instrukcje obsługi