BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Remonty przepompowni ścieków

Remonty zbiornikowych przepompowni ścieków własnej produkcji

Wykonawstwo remontów zbiornikowych przepompowni ścieków - wyprodukowanych i dostarczonych przez naszą firmę od roku 1994.

Zakres rzeczowy prac remontowych każdorazowo do uzgodnień roboczych. Może on obejmować wymianę kompletnego wyposażenia (w tym pomp i rozdzielnicy elektrycznej), bądź być ograniczony do wymiany wewnętrznej instalacji hydraulicznej (opcjonalnie z wyposażeniem funkcjonalnym, jak włazy, poręcze, drabiny, pomosty).

W ramach remontów przepompowni wszystkie elementy stalowe wyposażenia są wykonywane ze stali nierdzewnej .

Przykład prac remontowych przepompowni ścieków (rok prod. 2002)

Przedmiotem remontu była przepompownia z dwoma pompami DN 50 w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy 1200 mm i wysokości całkowitej 3600 mm. Remont przeprowadzony w roku 2018.

W ramach zlecenia remontowego została wymieniona instalacja hydrauliczna od dna zbiornika do króćca tłocznego (kolana stopowe, piony tłoczne z armaturą zwrotno-odcinającą, prowadnice rurowe) oraz drabina zejściowa. Dodatkowo zostały zamontowane zewnętrzne poręcze złazowe.

Przepompownia przed remontem

Przepompownia w trakcie prac remontowych

Przepompownia po remoncie

Czas pracy ekipy serwisowej na obiekcie wyniósł 5 godzin . Czas liczony od wyłączenia przepompowni z ruchu (czytaj: zablokowania napływu ścieków do zbiornika) do przywrócenia standardowej pracy pomp po zakończeniu prac.
Przywołany wyżej wymiar czasu nie obejmuje prefabrykacji elementów montażowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu.

Kontakt

W sprawach merytorycznych związanych z przedstawioną wyżej ofertą usług (informacje techniczne, wymogi proceduralne, zapytania ofertowe, zamówienia) prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Jakości i Serwisu - Robertem Kumórem
tel. ( 77 ) 444 13 64 , tel. ( 77 ) 416 40 31 wew. 104 , e-mail: serwis@meprozet.com.pl