BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy z rozdrabniaczem (NURT) PZM/R

Pompy z rozdrabniaczem (NURT) PZM/R

Pompy zatapialne wyposażone w element rozdrabniający stosuje się głównie do ścieków domowych, sanitarnych, fekaliów zawierających ciała stałe i włókniste oraz ścieków przemysłowych.
Konstrukcja rozdrabniacza składa się z elementu wirującego umieszczonego przed wirnikiem pompy oraz stacjonarnego pierścienia tnącego, dzięki temu wszystkie elementy stałe zwarte w pompowanym medium zostają na tyle rozdrobnione aby możliwe było tłoczenie przewodem o małej średnicy.