BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Mieszadła śmigłowe 220(210) MS

Dokumentacja

Mieszadła śmigłowe do ścieków

Zastosowanie

medium:
ścieki, osady, ciecze zanieczyszczone domieszkami stałymi, roztwory i mieszaniny wodne

zakres aplikacji:

  • oczyszczalnie ścieków
  • instalacje technologiczne w przemyśle
  • mieszanie cieczy
  • homogenizacja osadów w zbiornikach
  • utrzymanie zawiesin celem powstrzymania sedymentacji
  • wywołanie krążenia cieczy oraz prądów w zbiornikach
    i kanałach
  • wspomaganie procesów technologicznych

Kryteria doboru mieszadeł i ich usytuowania w zbiornikach zawarto w Wytycznych projektowych - patrz załącznik w zestawieniu dokumentacji na spodzie strony

Budowa

Agregaty jednostopniowe zatapialne wyposażone w śmigło.
Wykonanie materiałowe: żeliwo i stal nierdzewna .

Moc znamionowa agregatów: 0,75 kW÷3,0 kW
Urządzenia mocowane do konstrukcji wsporczej z wciągarką ręczną - opcja w dostawie .

Dane techniczne / obszary cyrkulacji

Dokumentacja