BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Misja i polityka jakości

_____________________________

Misją firmy jest dostarczanie wyrobów i usług dla gospodarki wodno-ściekowej wysokiej jakości w korzystnych cenach oraz wypracowywanie zysku dla zaspokojenia potrzeb rozwojowych i dla udziałowców.
Misja ta zostanie zrealizowana we współpracy z naszymi klientami.

Cel strategiczny polityki jakości

Spełnienie oczekiwań klientów w zakresie dostawy urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej, z zachowaniem rentowności ww. działań.
Będziemy to osiągać poprzez monitorowanie i nadzór nad realizacją mierzalnych celów operacyjnych, wyznaczanych przez Zarząd oraz wyników procesów - dla umożliwienia ciągłego doskonalenia organizacji.

Certyfikat ISO 9001:2015

Wymogi zachowania jakości produktów i usług oferowanych przez Spółkę MEPROZET stanowią jedną z podstawowych przesłanek prowadzonej przez firmę działalności operacyjnej. Zachowanie tych  wymogów jest potwierdzane formalnie przez stosowne certyfikaty jakości .

Pierwszy certyfikat na zgodność systemu zapewnienia jakości z normą EN-ISO 9001:2000 został wydany w roku 2003.

Aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy
ISO 9001:2015 jest ważny do m-ca maja 2025r.

Podgląd certyfikatu na obrazku z prawej strony / kliknij na obrazku /

Pobierz plik z certyfikatem