BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Przepompownie ścieków sieciowe B (BZ)

Dokumentacja

Przepompownie w zbiornikach z polimerobetonu lub betonu

Zastosowanie

Obiekty kompletne do montażu terenowego:

  • przetłaczanie ścieków bytowych, gospodarczych i produkcyjnych w sieciach kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej
  • przepompowanie wód opadowych i drenażowych w sieciach kanalizacji

Budowa

Główne elementy/zespoły konstrukcyjne:

  1. zbiornik - wykonanie materiałowe: polimerobeton (przepomp. typu B ), beton B45 (przepomp. typu BZ ) / gabaryty: wysokość - 2,0 m÷8,0 m ; średnica – 0,8 m÷2,5 m
  2. zespół hydrauliczny-pompowy z pompami zatapialnymi
    wariantowo w układzie 1÷3 szt.
  3. zespół prowadnic
  4. osprzęt obsługowy
  5. zespół sterowniczy ze skrzynką zasilająco-sterowniczą
  6. zespół przewietrzający

Przepompownie mogą być wykonane jako nie przejazdowe lub przejazdowe .
Przykładową budowę przepompowni nie przejazdowej przedstawiono na obrazku wyżej - przepompownia w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy 1500 mm z dwiema pompami zatapialnymi DN80 .

Skrzynki sterownicze / system monitoringu pracy

Zbiorniki z polimerobetonu / wyposażenie nierdzewne

Oferta skrzynek sterowniczych obejmuje typoszeregi urządzeń oparte na układzie przekaźnikowym lub sterowniku programowalnym .
Możliwe aplikowanie różnych typów czujników poziomu cieczy: regulatorów pływakowych, sond hydrostatycznych lub ultradźwiękowych.

Zobacz ofertę skrzynek sterowniczych

Możliwość adaptacji skrzynek dla potrzeb systemu monitoringu stanów pracy i zdalnego sterowania pracą przepompowni.

Zobacz ofertę systemu monitorowania i sterowania

Zbiorniki SOLIDKAN z polimerobetonu są produkowane przez Zakład Polimerobetonów MEPROZET Sp. z o.o. Oferta obejmuje zbiorniki kołowe w średnicach DN800 ÷ DN2500 i zbiorniki owalne w typoszeregach 1500 , 2000 , 2500 .

Zobacz ofertę zbiorników SOLIDKAN z polimerobetonu

Wyposażenie obsługowe wykonane ze stali nierdzewnej .

Zobacz ofertę włazów nierdzewnych

Zobacz ofertę drabin i poręczy nierdzewnych

Warianty konstrukcyjne

Wariantowe rozwiązania konstrukcyjne przepompowni przedstawiono na podglądzie w galerii niżej.
Pliki z kartami katalogowymi tych rozwiązań produktu ujęto w zestawieniu dokumentacji na dole strony.


Specyfikacja robocza wykonania

Specyfikacja wykonania każdorazowo uzgadniana roboczo z Zamawiającym. Możliwe opcje zabudowy pomp i doposażenia elektrycznego przepompowni obejmują karty informacyjne przepompowni, które stanowią integralną część zamówień .

Wzory kart informacyjnych dla przepompowni nie przejazdowej / przejazdowej przedstawiono na podglądzie w galerii niżej.

Dokumentacja