BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Program doboru pomp

Katalog wyżej

Informacje ogólne

Program doboru pomp i przepompowni PDP MEPRO stanowi aplikację dla potrzeb projektowych, w szczególności doboru pomp ściekowych i zbiornikowych przepompowni ścieków. W procedurze doboru przepompowni są analizowane biblioteki pomp produkcji MEPROZET, jak również biblioteki zbiorników z uwzględnieniem pełnej oferty zbiorników z polimerobetonu produkcji MEPROZET.

Opis funkcjonalny modułu przepompowni

Moduł przepompowni obejmuje dwa warianty doboru przepompowni: dla ścieków sanitarnych i wód deszczowych. Dobór wymaga wprowadzenia przy pomocy interfejsu graficznego parametrów wyjściowych, między innymi napływu maksymalnego ścieków i rzędnych terenowych. W odrębnym podmodule określa się długość i średnicę rurociągu tłocznego, jak również opory miejscowe tłoczenia. Opcje projektowe pozwalają na wybór materiału zbiornika, jego gabarytów i sposobu zabudowy.

W programie można wykonać symulacje pracy dobranych pomp dla różnych układów pracy (konfiguracji zbiorników i rurociągów). Umożliwiają to zakładki menu: Symulacja pracy, Liczba włączeń, Wyniki i Raporty.

Instalacja i użytkowanie programu

Program do pobrania w formie samorozpakowującego się pliku *.exe. Po ściągnięciu pliku na dysk swojego komputera należy dwukrotnie kliknąć na nazwie pliku, wówczas rozpocznie się proces rozpakowywania i instalacji programu. W programie jest dostępna pomoc na każdym etapie procedury doboru urządzeń.
Instrukcja użytkowania programu w pliku PDF jest do pobrania niżej.Informacje dodatkowe

Dalsze pytania odnośnie użytkowania programu prosimy kierować telefonicznie na numery:
tel. +48 77 416 40 31 w. 218
kom. +48 602 618 508
lub drogą mailową na adres doradztwo@meprozet.com.pl