BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Armatura do przyłączy wodociągowych

Armatura do przyłączy wodociągowychNawiertki przyłączeniowe OPF1 i NWZ przeznaczone do wykonawstwa przyłączy wody poprzez nawiercenie pod ciśnieniem rurociągów z rur PVC i PE - prace nie wymagają odcięcia dopływu wody.

Skrzynki uliczne SKUL przeznaczone do osłony przedłużenia trzpienia armatury wodnej i gazowej zamontowanej na rurociągach położonych w ziemi.

Obudowy z trzpieniem OBT umożliwiają z poziomu terenu otwieranie/zamykanie zasuw i nawiertek posadowionych w gruncie.