BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Wyposażenie kompletne do zabudowy w zbiorniku inwestora

Dokumentacja

Wyposażenie zbiornikowych przepompowni ścieków

Informacje ogólne

Wyposażenie kompletne przepompowni jedno-, dwu-, trzypompowych do zabudowy w zbiorniku w gestii inwestora.

Dopuszcza się wykonawstwo wyposażenia do zabudowy w zbiornikach nowych (czytaj: przewidzianych do zakupu), jak również uprzednio eksploatowanych

Specyfikacja dostawy

Dostawa wyposażenia obejmuje elementy hydrauliczne, mechaniczne i elektryczne zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w formie graficznej na obrazku obok ( do powiększenia ).

Opcjonalnie  dostawa  może  obejmować  elementy  wyposażenia  ze  stali  nierdzewnej:

  • właz obsługowy nierdzewny ocieplany
  • drabinę nierdzewną i poręcze zejściowe nierdzewne
  • pomost obsługowy ze stali nierdzewnej i tworzywa

Uzgodnienia techniczne

Kompletacja dostawy (w tym prefabrykacja elementów montażowych) jest poprzedzona uzgodnieniami technicznymi odnośnie zbiornika inwestora:

  • zwymiarowaniem nowego zbiornika przewidzianego
    do zakupu
  • inwentaryzacją eksploatowanego zbiornika (ze wskazaniem
    ewentualnych prac adaptacyjnych)

Dokument formalny w procedurze uzgodnień stanowi karta wykonania (czytaj: wymiarowania/ inwentaryzacji ) zbiornika.

Formularz karty wykonania zawiera załącznik w zestawieniu dokumentacji na dole strony.

Zobacz kartę wymiarowania/ inwentaryzacji zbiornika

Montaż wyposażenia

Montaż wyposażenia w zbiorniku przez ekipę inwestora lub ekipę dostawcy za odrębnym zleceniem .
W przypadku montażu przez ekipę dostawcy w zbiorniku wyłączonym z eksploatacji inwestor dokonuje we własnym zakresie demontażu instalacji użytkowanej w zbiorniku oraz jego czyszczenia.

Dokumentacja