BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Mieszadła śmigłowe 400 MS

Dokumentacja

Mieszadła śmigłowe do ścieków

Zastosowanie

medium:
ścieki, osady, ciecze zanieczyszczone domieszkami stałymi, roztwory i mieszaniny wodne

zakres aplikacji:

 • oczyszczalnie ścieków
 • instalacje technologiczne w przemyśle
 • mieszanie cieczy
 • homogenizacja osadów w zbiornikach
 • utrzymanie zawiesin celem powstrzymania sedymentacji
 • wywołanie krążenia cieczy oraz prądów w zbiornikach
  i kanałach
 • wspomaganie procesów technologicznych

Kryteria doboru mieszadeł i ich usytuowania w zbiornikach zawarto w Wytycznych projektowych - patrz załącznik w zestawieniu dokumentacji na spodzie strony

Budowa

Dane techniczne / obszary cyrkulacji

Agregaty jednostopniowe zatapialne wyposażone w śmigło z dwiema lub trzema łopatkami.
Wykonanie materiałowe: żeliwo i stal nierdzewna.
Moc znamionowa agregatów:

 • 3,0 kW (śmigło z dwiema łopatkami)
 • 4,0 kW (śmigło z trzema łopatkami)

Urządzenia mocowane do konstrukcji wsporczej z wciągarką ręczną – opcja w dostawie .

Dokumentacja