BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Przepompownie ścieków przydomowe BS (BVS) (PES)

Dokumentacja

Przepompownie w zbiornikach z polimerobetonu lub polietylenu

Zastosowanie

Obiekty kompletne do montażu terenowego.

  • przetłaczanie ścieków bytowych oraz fekalii z indywidualnych posesji i gospodarstw rolnych do kanalizacji lub oczyszczalni przydomowych
  • przepompowywanie ścieków z niewielkich obiektów gospodarczych, handlowych i użyteczności publicznej
  • punkty tłoczne w sieciach kanalizacji ciśnieniowej
  • przepompownie lokalne wody zanieczyszczonej, w tym wody drenażowej i opadowej

Budowa

Główne elementy/zespoły konstrukcyjne:

  1. zbiornik - wykonanie materiałowe: polimerobeton (przepomp. typu BS , BVS ), polietylen (przepomp. typu PES ) / wymiary gabarytowe: wysokość - 2,2 m÷3,1 m ; średnica – 0,8 m÷1,0 m
  2. zespół hydrauliczny stacjonarny z szybkozłączem ZGR
  3. odłączalny pion hydrauliczny DN50 (DN40) z pompą zatapialną PZM-S (vortex) lub PZM-R (rozdrabniacz) - wariantowo układ dwóch pionów z dwoma pompami
  4. zespół sterowniczy ze skrzynką zasilająco-sterowniczą i regulatorami poziomu cieczy

Szybkozłącze

Zbiorniki z polimerobetonu

Pion pompowy jest zagregowany z zespołem hydraulicznym stacjonarnym z wykorzystaniem szybkozłącza ZGR z zasuwą klinową (prod. MEPROZET). Szybkozłącze produkowane w dwóch wielkościach hydraulicznych: DN40 i DN50 .
Szczegółowa oferta tego produktu dostępna w witrynie.

Zobacz ofertę szybkozłącza ZGR

Zbiorniki  są produkowane przez Zakład Polimerobetonów MEPROZET Sp. z o.o.
Zbiorniki typu SOLIDKAN KV2-800-SN w przepompowniach BVS zostały zaprojektowane specjalnie dla potrzeb przepompowni przydomowych.

Zobacz ofertę zbiornika SOLIDKAN KV2-800-SN

Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne przepompowni z jedną pompą trójfazową przedstawiono na obrazku wyżej.
Pliki z kartami katalogowymi produktu ujęto w zestawieniu dokumentacji na dole strony.

Warianty konstrukcyjne

Przepompownie w zbiornikach z polimerobetonu mogą być wykonane jako nie przejazdowe lub przejazdowe .

Typ Wykonanie konstrukcyjne Właz
BS przejazdowe / nieprzejazdowe kl. A, B, C
BVS nieprzejazdowe kl. A

Przepompownie w zbiornikach z polietylenu stanowią konstrukcję nie przejazdową (przykrycie zbiornika włazem teleskopowym z tworzywa – możliwa regulacja wysokości do 40 cm ).

Zasilanie pomp PZM instalowanych w przepompowniach: 3x400V lub 1x230V (wybrane typy pomp zgodnie z informacją w katalogu pomp)

Specyfikacja robocza wykonania

Specyfikacja wykonania każdorazowo uzgadniana roboczo z Zamawiającym. Możliwe opcje zabudowy pomp i doposażenia elektrycznego przepompowni obejmują karty informacyjne przepompowni, które stanowią integralną część zamówień .
Wzory kart informacyjnych przedstawiono na podglądzie w galerii niżej.

Karta przepompowni BS pozwala zwymiarować zbiornik dla potrzeb wykonawstwa wyposażenia do zabudowy w zbiorniku przez Zamawiającego we własnym zakresie .

Karta informacyjna przepompowni BS
Karta informacyjna przepompowni BVS
Karta informacyjna przepompowni PES

Dokumentacja