BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Remonty pomp

remont-p_g1.jpg
remont-p_g2.jpg
remont-p_g3.jpg
remont-p_g1.jpg
remont-p_g2.jpg
remont-p_g3.jpg

Remonty pomp własnej produkcji

  • remonty pogwarancyjne pomp
  • modernizacje pomp – zakres prac każdorazowo do wcześniejszych uzgodnień roboczych

Procedura formalna wykonania remontu

W przypadku zamiaru naprawy pomp należy je dostarczyć do firmy na własny koszt wraz z formalnym zleceniem wykonania remontu . Zlecenie powinno zawierać opis stwierdzanych uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy.

Po zdemontowaniu urządzeń zostanie określony zakres i koszt remontu . Po akceptacji oferty cenowej urządzenia będą naprawiane. W przypadku braku akceptacji oferty urządzenia zostaną odesłane do firmy nadawcy wraz z fakturą za koszt demontażu i wykonania kalkulacji.

Kontakt

W sprawach merytorycznych związanych z przedstawioną wyżej ofertą usług (informacje techniczne, zapytania ofertowe, zamówienia) prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Jakości i Serwisu - Robertem Kumórem
tel . 77 400 40 30 , e-mail: serwis@meprozet.com.pl