BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy o swobodnym przepływie (NURT) PZM/S

Pompy o swobodnym przepływie (NURT) PZM/S

Pompy o swobodnym przepływie z wirnikiem otwartym („vortex”) – do pompowania wody, cieczy brudnych oraz silnie zanieczyszczonych ciałami stałymi pochodzenia mineralnego lub długimi ciałami pochodzenia organicznego, np. ścieki sanitarne, gnojówka, szlamy surowe, szlamy zawierające osady czynne, ścieki przemysłowe, ciecze zawierających powietrze i gazy. Ponadto pompy stosuje się do pompowania wody deszczowej oraz rzecznej zawierającej żwir, piasek oraz kamyki.