BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy wirowe pozostałe

Pompy wirowe pozostałe

Pompy poziome PSM do pompowania ścieków sanitarnych i przemysłowych, gnojowicy, szlamów surowych, szlamów z osadem czynnym, wód technologicznych.

Pompy liniowe TP i TPM do pompowania wody czystej lub cieczy o własnościach zbliżonych do wody.

Pompy wałowe N do pompowania wody, gnojówki oraz innych cieczy z niewielką ilością zanieczyszczeń, nie zawierających długich roślinnych części włóknistych i dużych zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego.

Pompy hydroforowe TH do pompowania zimnej wody pitnej lub lekko zanieczyszczonej - pobieranej ze studni, cystern, zbiorników sztucznych i naturalnych, strumieni itp.