BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy przemysłowe TH

Dokumentacja

Pompy wirowe do podwyższania ciśnienia. Króciec tłoczny DN32; moc 1,1kW

Zastosowanie

Pompy do pompowania wody przemysłowej lekko zanieczyszczonej lub innych cieczy o własnościach zbliżonych do wody, nieagresywnych i nie powodujących korozji żeliwa.

Obszar zastosowań:

  • instalacje do podwyższania ciśnienia
  • instalacje mycia i płukania, nawadniania i odwadniania
  • chłodnictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja
  • transport cieczy chłodzącej w rzemiośle kamieniarskim

Budowa

Pompa hydroforowa jednostopniowa TH125/1-1B o budowie monoblokowej - budowę przedstawiono na obrazku obok.

Zbudowana jest z żeliwnego korpusu i wirnika oraz łącznika zamykającego korpus pompy od strony napędu. Napędzana jest silnikiem ze specjalnie wydłużonym wałem, na którym osadzono wirnik pompy. Wał w pokrywie, będącej jednocześnie łącznikiem między silnikiem a korpusem pompy, uszczelniony jest mechanicznym uszczelnieniem czołowym.

W korpusie pompy jest otwór 1 1/2” do podłączenia rurociągu ssawnego oraz trzy króćce tłoczne: 5/4” , 5/4” i 1” . Przy korzystaniu z jednego z króćców tłocznych pozostałe należy zaślepić. Układ króćców przedstawiono na rysunku niżej.

Pompa posiada łapę służącą do zamocowania (przykręcenia) jej do fundamentu lub dowolnej konstrukcji.
Podstawowe elementy pompy wykonane są z żeliwa szarego .

Charakterystyka hydrauliczna

Gabaryty i przyłącza instalacyjne

Dokumentacja

Karty katalogowe

Deklaracje zgodności

Instrukcje obsługi