BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy wałowe N

Dokumentacja

Pompy wirowe wałowe o wymuszonym przepływie.
Króciec tłoczny DN40/DN50 (0,37 kW; 0,75 kW; 4,0 kW) i DN65 (1,5 kW; 2,2 kW).

karta_p-n_g1.png
karta_p-n_g2.png
karta_p-n_g3.png
karta_p-n_g1.png
karta_p-n_g2.png
karta_p-n_g3.png

Zastosowanie

Pompy N 427;  N 427/1;  N 415/3; N 415/4; N 415/H
Przeznaczone są do pompowania wody, gnojówki oraz innych cieczy z niewielką ilością zanieczyszczeń, nie zawierających włóknistych części roślinnych o długości powyżej 10mm oraz zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego., których największy wymiar przekraczałby 10mm .

Pompy N 421;  N 420;  N 420/1
Przeznaczone są głównie do pompowania gnojówki. Mogą być stosowane do pompowania gnojowicy o zawartości suchej masy do 3% , nie zawierającej części stałych pochodzenia mineralnego o wymiarze powyżej 15mm , oraz włóknistych części roślinnych o długości przekraczającej 30mm .

Budowa

Pompa napędzana jest silnikiem elektrycznym 1- lub 3-fazowym zależnie od typu pompy.
Napęd przenoszony jest z silnika na wirnik pompy przez wałek napędowy.
Na zewnętrzną obudowę pompy składają się:

  • w pompach N 427 i N 427/1 : łącznik, łącznik rurowy, korpus
    pompy i pokrywa wlotowa
  • w pompach N 415/3 , N 415/4 i N 415/H : łącznik, łącznik
    rurowy, pokrywa łożyskowa i korpus pompy
  • w pompach N 421 i N 420 : łącznik rurowy, obudowa łożyska,
    korpus pompy i pokrywa wlotowa

Wałek ułożyskowany jest ślizgowo w panewce łożyskowej .

Do kołnierza silnika przykręcony jest uchwyt, służący do zamocowania pompy w zbiorniku z pompowaną cieczą i jednocześnie zabezpieczający silnik przed uszkodzeniem. Przykładowa budowa pompy jest przedstawiona na obrazku wyżej.

Charakterystyki hydrauliczne

N 427/(1); N 415/3(4) (n=1500 obr/min; moc 0,37-0,75 kW)
N 415/H (n=3000 obr/min; moc 4,0 kW)
N 420/(1); N 421 (n=1500 obr/min; moc 1,5-2,2 kW)

Instalacje użytkowe

Gabaryty i przyłącza instalacyjne

Dokumentacja