BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy poziome PSM

Dokumentacja

Pompy wirowe poziome o swobodnym przepływie.
Króciec tłoczny DN 65 (0,75 kW - 4,0 kW) i DN 80 (1,1 kW - 11,0 kW)

Zastosowanie

Pompy do pompowania wody brudnej oraz cieczy zanieczyszczonych z dużą ilością elementów stałych pochodzenia mineralnego i ciał długowłóknistych pochodzenia organicznego, w tym ścieki sanitarne i przemysłowe, gnojowicę, szlamy surowe, szlamy z osadem czynnym, wody technologiczne.

Obszar zastosowań:

  • komunalne przepompownie ścieków i wody zanieczyszczonej
  • instalacje technologiczne w przemyśle
  • hydrotransport
  • gospodarstwa rolne

Budowa

Pompa jednostopniowa o budowie monoblokowej z poziomą osią wału. Zbudowana jest z żeliwnego korpusu i wirnika oraz łącznika zamykającego korpus pompy od strony napędu. Napędzana jest silnikiem ze specjalnie wydłużonym wałem ze stali nierdzewnej, na którym osadzono wirnik pompy.
Wał w pokrywie, będącej jednocześnie łącznikiem między silnikiem a korpusem pompy, uszczelniony jest mechanicznym uszczelnieniem czołowym . Dla wybranych typów pomp dostępne jest alternatywnie wykonanie z dławnicą sznurową - przedstawiono na obrazku obok.

Podstawowe elementy pompy wykonane są z żeliwa szarego .

Charakterystyki hydrauliczne

65 PSM/S-6 (n=1000 obr/min; moc 0,75 kW)
65 PSM/S-4 (n=1500 obr/min; moc 1,1-3,0 kW)
65 PSM/S-2 (n=3000 obr/min; moc 3,0-4,0 kW)
80 PSM/S-4 (n=1500 obr/min; moc 1,1-3,0 kW)
80 PSM/S-2 (n=3000 obr/min; moc 3,0-11,0 kW)

Instalacje użytkowe

Kompletacja dostawy / przyłącza

Pompa w dostawie jest doposażona w króciec ssawny z gwintem wewnętrznym 4” - przykręcony na wlocie do korpusu pompy.
Wylot tłoczny z pompy zakończony jest kołnierzem żeliwnym DN 65/DN 80 na ciśnienie 0,63 MPa.
Producent dostarcza dwa rodzaje króćców tłocznych do pomp
jako wyposażenie dodatkowe

  • króciec w formie kołnierza z gwintem do podłączenia
    rury stalowej
  • króciec w formie kołnierza z kolanem do podłączenia
    węża gumowego lub węża PVC

Zobacz króćce tłoczne do pomp

Dokumentacja