BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Kontakt i zakres usług

Kontakt z serwisem

telefon: +48 77 400 40 30
telefon: +48 77 400 40 38
tel. kom.: +48 604 139 427
fax: +48 77 416 23 48

e-mail: serwis@meprozet.com.pl

Serwis produktów w okresie gwarancyjnym (nieodpłatnie)

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń należy złożyć na adres firmy reklamację w formie pisemnej. Przedmiotowa korespondencja powinna zawierać:

  • opis stwierdzanych uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy
  • kopię ważnej karty gwarancyjnej
  • nazwę i adres użytkownika
  • dane osobowe do kontaktu robocze

Po ustaleniu zasadności reklamacji firma (gwarant) przystąpi do usunięcia usterek, naprawy lub wymiany urządzeń (jego elementów) na wolne od wad w terminie możliwie najkrótszym.

Uprawniony z gwarancji  powinien dostarczyć urządzenie do serwisu fabrycznego w siedzibie firmy w Brzegu na nasz koszt korzystając wyłącznie z usług firmy kurierskiej DHL .

I'm a schooler and I don't like to do homework. That's why I use this web site to all my tasks without effort. I like that I can pay more attention to interesting subjects while writing tasks are preparing by professionals from this essay writing service UK.
.

Zamawianie usługi przewozowej jest dostępne przez telefon Contact Center DHL - tel. 42 6 345 345 . W dokumencie przewozowym przywołać bezwzględnie nasz numer klienta DHL 1209730 .

Użytkownik na własny koszt dokonuje demontażu i czyszczenia urządzeń przewidzianych do wysyłki. Przedmiotowe urządzenia powinny spełniać podstawowe warunki higieny i być w opakowaniu zabezpieczającym przed powstaniem uszkodzeń w trakcie transportu.

Umowny okres gwarancyjny określony dla urządzeń automatycznie ulega wydłużeniu o czas trwania usługi gwarancyjnej ustalany od daty zgłoszenia reklamacji do daty usunięcia usterek.

Warunki gwarancji na urządzenia

Warunki gwarancji będące integralną częścią Kart Gwarancyjnych na urządzenia zamieszczono w witrynie – kliknij odnośnik z prawej strony .

Serwis produktów w okresie pogwarancyjnym (odpłatnie)

W przypadku zainteresowania usługą remontową w zakresie napraw przepompowni ścieków prosimy o kontakt roboczy celem ustalenia stosownej procedury oględzin obiektu, kosztorysowania i wykonania prac.

W przypadku zamiaru naprawy pozostałych urządzeń, tj. pomp i mieszadeł, należy je dostarczyć do firmy na własny koszt wraz z formalnym zleceniem wykonania remontu.

Zlecenie powinno zawierać opis stwierdzanych uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy.

Po zdemontowaniu urządzeń zostanie określony zakres i koszt remontu. Po akceptacji oferty cenowej urządzenia będą naprawiane. W przypadku braku akceptacji oferty urządzenia zostaną odesłane do firmy nadawcy wraz z fakturą za koszt demontażu i wykonania kalkulacji.