BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy poziome PZP

Dokumentacja

Pompy wirowe poziome z wirnikiem zamkniętym.
Króciec tłoczny DN 50 ; moc 3,0 kW i 4,0 kW

Zastosowanie

Pompy poziome z wirnikiem zamkniętym ( max przelot 7mm ) do
pompowania wody przemysłowej lekko zanieczyszczonej oraz innych cieczy nie powodujących korozji żeliwa ( pH pomiędzy 4÷10 ).

Maksymalna temperatura medium 90 0 C

Wybrane obszary zastosowań:

  • instalacje do podwyższania ciśnienia
  • instalacje do nawadniania i odwadniania
  • transport cieczy chłodzącej w rzemiośle kamieniarskim
  • instalacje przemysłowe z płynami nieagresywnymi

Budowa

Pompa jednostopniowa monoblokowa z poziomą osią wału. Zbudowana jest z  korpusu i wirnika oraz łącznika zamykającego korpus pompy od strony napędu - przedstawiono na obrazku z prawej strony ( do powiększenia )

Zgodność wykonania pompy z wymogami normy PN-EN733

Napęd pompy stanowi silnik z  wydłużonym wałem ze stali nierdzewnej, na którym osadzono wirnik. Wał w pokrywie (łączniku) uszczelniony jest mechanicznym uszczelnieniem czołowym . Gwarantuje to szczelność dławnicy.

Podstawowe elementy pompy, tj. korpus, wirnik i łącznik wykonane są z żeliwa szarego .

Wymiary gabarytowe i przyłącza

Charakterystyki hydrauliczne

Instalacje użytkowe

Pompy przeznaczone do użytkowania w wersji stacjonarnej .

Pompy PZP nie są samozasysające.

Warianty instalacji użytkowych pomp przedstawiono na rysunku z prawej strony ( do powiększenia )

Montaż pomp w instalacjach poprzez kołnierze w korpusie żeliwnym: ssawny DN 65, PN10 i tłoczny DN 50, PN10.
Wykonanie kołnierzy wg normy PN-EN 1092-2 .Dokumentacja

Karty katalogowe

Deklaracje zgodności

Instrukcje obsługi