BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Wyposażenie przepompowni zbiornikowych ścieków

Wyposażenie przepompowni zbiornikowych ścieków

Wyposażenie kompletne przepompowni jedno-, dwu-, trzypompowych do zabudowy w zbiorniku będącego w gestii inwestora.

Skrzynki zasilająco-sterownicze do przepompowni zbiornikowych z jedną, dwoma lub trzema pompami zatapialnymi - moc znamionowa/jednostkowa zainstalowanych pomp od 0,75kW do 22,0kW.

Zintegrowany system monitoringu i sterowania MEPRO-MT do ciągłego nadzoru (w trybie on-line) nad pracą przepompowni z wykorzystaniem technologii GPRS i Internetu.

Wyposażenie użytkowe przepompowni - ze stali nierdzewnej.

Doposażone zbiorniki z polimerobetonu do przepompowni przydomowych.