BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy wirowe samozasysające

Pompy wirowe samozasysające

Pompy wirowe samozasysające typu PS przeznaczone są do pompowania cieczy czystych i zanieczyszczonych, w tym niezbyt gęstej gnojowicy.
Znajdują zastosowanie w rolnictwie do nawadniania pól, odwadniania rowów melioracyjnych, jak również w branży wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalniach ścieków, przedsiębiorstwach budowlanych itp.
Mogą być używane do pompowania deszczówki, wody rzecznej, wody do gaszenia pożarów, wody drenażowej, jak również wody z piaskiem i błotem.