BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy z wirnikiem kanałowym jednołopatkowym (NURT) PZM/K

Pompy z wirnikiem kanałowym jednołopatkowym (NURT) PZM/K

Pompy z dużym kanałem spiralnym z pojedynczą łopatką pompy – do pompowania cieczy zanieczyszczonych elementami stałymi pochodzenia mineralnego (kamyki żwir, piasek, itp.) nie zawierających długich elementów włóknistych pochodzenia organicznego. Stosuje się do transportu szlamów i cieczy nie wytwarzających gazów, ścieków oczyszczonych mechanicznie, szlamów zawierających osady czynne, ścieków przemysłowych, cieczy technologicznych i poprodukcyjnych.
Wielkość ciał stałych przechodzących swobodnie przez układ hydrauliczny wynosi do 85 mm.