BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

(NURT) 80 PZM/K

Dokumentacja

Pompy zatapialne z wirnikiem kanałowym jednołopatkowym. Króciec tłoczny DN 80

Zastosowanie

Medium: pompy z kanałem spiralnym z pojedynczą łopatką  do tłoczenia cieczy zanieczyszczonych elementami stałymi pochodzenia mineralnego (kamyki, żwir, piasek, itp.) - ciecze nie zawierające długich elementów włóknistych pochodzenia organicznego. Transport ścieków oczyszczonych, szlamów, osadów, cieczy technologicznych.

Obszar zastosowań:

 • pompowanie wody surowej z rzek i stawów,
 • pompowanie wód i ścieków w zakładach produkcyjnych,
 • hydrotransport w zakładach przetwórczych,
 • oczyszczalnie i przepompownie ścieków,
 • składowiska odpadów komunalnych (odcieki)

Konstrukcja i materiały

Przykład budowy

Jednostopniowy agregat zatapialny (IP68) - wersja przenośna lub stacjonarna.
Dopuszczalna temperatura medium przy pracy ciągłej 40 0 C.
Silnik: klasa izolacji F, rozruch bezpośredni lub pośredni, praca S1
Materiały standardowe:

 • żeliwo EN-GJ-250 (korpus, wirnik, pokrywa wlotowa,
  korpus silnika)
 • stal nierdzewna (wał i tuleja ochronna)
 • przewód zasilający H07RN-F (dł. 10 mb)
 • emalia epoksydowa (powłoka ochronna)

Charakterystyki hydrauliczne

(NURT) 80 PZM/K-4 (n=1500obr/min; moc 1,1-3,0kW)
80 PZM/K-2 (n=3000obr/min; moc 5,5-10,0kW)

Kompletacja dostawy

Agregaty pompowe są dostarczane jako pompy podstawowe bez osprzętu instalacyjnego. Do pomp podstawowych dołączany jest zestaw montażowy , który pozwala na zmontowanie agregatu w wymaganej wersji instalacyjnej – przedstawiono na obrazku niżej.

Wyróżnia się dwa typy zestawów montażowych:

 • dla wersji przenośnej pomp - ZMP
 • dla wersji stacjonarnej pomp - ZMZ

Zobacz kompletację pomp DN80 z zestawami ZMP

Zobacz kompletację pomp DN80 z zestawami ZMZ

Dokumentacja