BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Konstrukcje wsporcze mieszadeł MS

Dokumentacja

Konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewnej

Zastosowanie

Konstrukcja wsporcza mieszadła umożliwia:

 • opuszczanie mieszadła na żądaną głębokość w zbiorniku
 • obrót mieszadła w płaszczyźnie poziomej (celem
  ukierunkowania przepływu strugi medium)
 • wyciągnięcie mieszadła na koronę zbiornika

Budowa agregatu mieszadła pozwala na jego sztywne zamocowanie do konstrukcji wsporczej podczas pracy.

Budowa

Konstrukcja wsporcza jest mocowana bezpośrednio do zbiornika. Element podstawowy konstrukcji stanowi prowadnica kompletna (z żurawiem) wykonana z rury o przekroju kwadratowym, ułożyskowanej obrotowo na wspornikach.

Wykonanie materiałowe konstrukcji wsporczej – stal nierdzewna 0H18N9T

Budowę konstrukcji przedstawiono na obrazku z prawej strony (obrazek do powiększenia)

Wersje wykonania (mocowania do zbiornika)

Możliwe są dwie wersje wykonania konstrukcji wsporczej mieszadła:

 • wersja pierwsza - wspornik górny i dolny konstrukcji
  mocowany jest do ściany bocznej zbiornika betonowego.
 • wersja druga - wspornik dolny mocowany jest do dna
  zbiornika, a górny do fundamentu umiejscowionego poza
  zbiornikiem

Wykonania konstrukcji przedstawiono na obrazku z prawej strony (obrazek do powiększenia)

Specyfikacja dostawy

Zgodnie z załącznikiem do zamówienia konstrukcji wsporczej mieszadła.

W załączniku (karcie informacyjnej) należy zaznaczyć wersję mocowania konstrukcji, podać wymiar Hz oraz ewentualnie inne wymiary wymagane w trakcie prac montażowych konstrukcji (do uzgodnień roboczych).

Dokumentacja