BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy samozasysające PS-100/…E…

Dokumentacja

Pompy samozasysające z napędem elektrycznym (5,5 kW; 7,5 kW; 11 kW)

karta_ps100-e_g1.png
karta_ps100-e_g2.png
karta_ps100-e_g1.png
karta_ps100-e_g2.png

Zastosowanie

Pompy wirowe samozasysające typu PS-100/…E… przeznaczone są do pompowania cieczy czystych i zanieczyszczonych, w tym niezbyt gęstej gnojowicy. Przelot swobodny zanieczyszczeń zależy od typu pompy, a dopuszczalna  średnica zanieczyszczeń zawiera się w przedziale od 20 mm do 45 mm.

Znajdują one zastosowanie w rolnictwie do nawadniania pól, odwadniania rowów melioracyjnych, pompowania gnojowicy, jak również w szeroko rozumianej branży wodno-kanalizacyjnej, przedsiębiorstwach budowlanych itp.

Mogą być używane do pompowania deszczówki, wody rzecznej, wody do gaszenia pożarów, wody drenażowej, jak również wody z piaskiem i błotem.
Ze względu na dużą wydajność  pompy są bardzo przydatne do usuwania skutków powodzi.

Budowa i napęd pomp

Pompy wirowe jednostopniowe samozasysające napędzane silnikami elektrycznymi.

Rodzaje hydrauliki i moce silników
W - przepływ wymuszony z wirnikiem otwartym 3-łopatkowym 5,5 / 7,5 / 11,0 kW
K - z wirnikiem kanałowym 1-łopatkowym 5,5 kW

Budowę pompy podstawowej przedstawiono na rysunku z prawej strony ( do powiększenia ).

Pompa podstawowa może być doposażona w podstawę (ramę) w dwóch wariantach :

  • przenośną/do montażu stacjonarnego (ozn. R )
  • przewoźną z kółkami  (ozn. P )

Głównym elementem konstrukcyjnym pompy jest korpus, pełniący równocześnie rolę zbiornika cieczy do zainicjowania procesu zasysania (wymagane wstępne zalanie cieczą).

Od strony wirnika w korpusie wykonany jest otwór, zamknięty łatwo demontowaną pokrywą  wyczystną. Umożliwia to prosty dostęp do wirnika i wnętrza pompy w przypadku kontroli stanu elementów ruchomych pompy.

W korpusie są dwa kołnierze przyłączeniowe DN100 : wlotowy (ssawny) i tłoczny dla wykonania zewnętrznej instalacji hydraulicznej.

Wykonania montażowe i oznaczenia agregatów pompowych

Pompa podstawowa
Pompa podstawowa z ramą przenośną
Pompa podstawowa z ramą przenośną i skrzynką sterowniczą
Pompa podstawowa z ramą przewoźną i skrzynką sterowniczą

Zakres dostawy agregatów

Charakterystyki pomp

Dostawą są objęte agregaty, których kompletację przedstawiono w galerii w paragrafie wyżej Wykonania montażowe i oznaczenia .
Z pompą podstawową dostarczana jest wariantowo podstawa (rama przenośna lub przewoźna) i  skrzynka sterownicza. Pompa w dostawie ma wyłącznie kołnierze przyłączeniowe.

Zobacz wymiary kołnierzy przyłączeniowych

Elementy instalacji hydraulicznej, tj. króćce przyłączeniowe do pompy , węże ssawne i tłoczne odbiorca zamawia i instaluje we własnym zakresie. Dostawca oferuje zakup wyposażenia dodatkowego jak wyżej w ramach odrębnego zamówienia.

Wyposażenie dodatkowe - króćce przyłączeniowe do pomp

Wyposażenie dodatkowe - elementy instalacji hydraulicznej

Króćce objęte ofertą producenta pomp zestawiono na obrazku niżej - pełny opis króćców jest dostępny w karcie katalogowej produktu.

Elementy objęte ofertą producenta pomp zestawiono na obrazku niżej - pełny opis elementów jest dostępny w karcie katalogowej produktu.

X

Uwagi eksploatacyjne

Pompy samozasysające nie wymagają stosowania zaworu zwrotnego na końcu rurociągu ssawnego. Zaleca się montaż na końcu tego rurociągu kosza celem eliminacji w pompowanym medium zanieczyszczeń o zbyt dużych rozmiarach.
Przed pierwszym uruchomieniem pompy należy zalać wodą korpus pompy.

Dokumentacja

Karty katalogowe

Deklaracje zgodności

Instrukcje obsługi