BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy samozasysające PS-150/C

Dokumentacja

Pompy samozasysające z napędem WOM ("ciągnikowym")

karta_ps150-c_g1.png
karta_ps150-c_g2.jpg
karta_ps150-c_g33.jpg
karta_ps150-c_g1.png
karta_ps150-c_g2.jpg
karta_ps150-c_g33.jpg

Zastosowanie

Pompy są przeznaczone do pompowania wody oraz cieczy zanieczyszczonych, w tym gnojowicy, nie zawierających części stałych o wielkości przekraczającej wymiar 40 mm.

Mogą być stosowane do pompowania surowej wody, wstępnie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych, uwodnionych osadów nie zawierających długich frakcji włóknistych.

Możliwe aplikacje ( wybiórczo ): nawadnianie pól, odwadnianie rowów melioracyjnych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dostosowanie pomp do napędu od ciągnika rolniczego umożliwia ich pracę w terenie nieuzbrojonym w energię elektryczną. Istotnie zwiększa to zakres możliwych zastosowań pomp.

Budowa i napęd pompy podstawowej

Pompa wirowa jednostopniowa samozasysająca. Napędzana jest z wału odbioru mocy ciągnika ( WOM ) typ 1 wg PN-ISO 500 o prędkości obrotowej n =540min-1 za pośrednictwem wału przegubowego i przekładni zębatej zwiększającej prędkość obrotową.

Budowę pompy podstawowej (bez ramy nośnej) przedstawiono na rysunku z prawej strony ( do powiększenia ).

Głównym elementem konstrukcyjnym pompy jest korpus, pełniący równocześnie rolę zbiornika cieczy do zainicjowania procesu zasysania (wymagane wstępne zalanie cieczą).

Opcjonalnie pompę można doposażyć w instalację wstępnego zalewania z ręczną pompą membranową. W przypadku braku takiej instalacji pompę zalewa się ręcznie.

Od strony wirnika w korpusie wykonany jest otwór, zamknięty łatwo demontowaną pokrywą  wyczystną. Umożliwia to szybki dostęp do wnętrza pompy w przypadku kontroli stanu elementów ruchomych pompy.

W korpusie są dwa kołnierze instalacyjne DN150 : wlotowy (ssawny) i tłoczny dla potrzeb wykonania instalacji hydraulicznej.

Warianty przekładni zębatych

Montowane są wariantowo dwie przekładnie o różnym przełożeniu:

  • i = 3,33 w pompie / prędkość obrotowa n =1798min-1
    (ozn. C – wyróżnik w typie pompy)
  • i = 3,0 w pompie / prędkość obrotowa n =1620min-1
    (ozn. C1 – wyróżnik w typie pompy)

Oznaczenia i charakterystyki pomp

Oznaczenia agregatów pompowych w wykonaniu standardowym
- PS 150/C/BZ
- PS 150/C1/BZ

Oznaczenia agregatów pompowych w wykonaniu niestandardowym , tj. z instalacją wstępnego zalewania pompy
- PS 150/C
- PS 150/C1

Charakterystyki hydrauliczne i mocy pomp przedstawiono na obrazku z prawej strony ( do powiększenia )

Zakres dostawy agregatu pompowego

Dostawą jest objęty agregat przedstawiony na rysunku z prawej strony ( do powiększenia ).
Wraz z pompą podstawową dostarczana jest rama nośna do mocowania na trzypunktowym tylnym układzie zawieszenia kategorii 2 ciągnika wg PN-ISO 730-1 .

Elementy instalacji hydraulicznej, tj. króćce przyłączeniowe do pompy , węże ssawne i tłoczne odbiorca zamawia i instaluje we własnym zakresie .

Dostawca oferuje zakup wyposażenia dodatkowego jak wyżej w ramach odrębnego zamówienia.

Wyposażenie dodatkowe - króćce przyłączeniowe do pomp

Wyposażenie dodatkowe - elementy instalacji hydraulicznej

Króćce objęte ofertą producenta pomp zestawiono na obrazku niżej - pełny opis króćców jest dostępny w karcie katalogowej produktu.

Elementy objęte ofertą producenta pomp zestawiono na obrazku niżej - pełny opis elementów jest dostępny w karcie katalogowej produktu.

Dokumentacja

Karty katalogowe

Deklaracje zgodności

Instrukcje obsługi