BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Pompy o wymuszonym przepływie (NURT) PZM/W

Pompy o wymuszonym przepływie (NURT) PZM/W

Pompy z wirnikiem otwartym przysłoniętym pokrywą wlotową – głównie do pompowania wody oraz cieczy zanieczyszczonych ciałami stałymi pochodzenia mineralnego (kamyki, piasek, żwir, itp.) o wielkości nie większej niż wysokość łopatek wirnika.
Wielkość ciał stałych przechodzących swobodnie przez układ hydrauliczny wynosi od 15 do 30 mm w zależności od typu pompy.
Pompy można stosować również do transportu cieczy pochodzących z gospodarstw domowych i przemysłowych, które nie zawierają długich zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia organicznego.