BRZESKA FABRYKA
POMP I ARMATURY
MEPROZET Sp. z o.o.

Wyposażenie nierdzewne – pomosty POU1

Dokumentacja

karta_pomost-opusz.png
karta_pomost-podn.png
karta_pomost-opusz.png
karta_pomost-podn.png

Informacje ogólne

Pomosty obsługowe jednoskrzydłowe przeznaczone do zabudowy w zbiornikach kołowych o poniższych średnicach wewnętrznych:

Ø 1000 Ø 1200 Ø 1500

Są one stosowane zasadniczo, jako wyposażenie zbiornikowych przepompowni ścieków . Pomosty ułatwiają tutaj obsługę eksploatacyjną instalacji hydraulicznej wewnątrz zbiorników, w szczególności armatury. W tych zastosowaniach istnieje możliwość „integracji” pomostów  z drabinami obsługowymi w różnych wariantach konstrukcyjnych.

Pomosty można wykorzystać także w innych zbiornikach kanalizacyjnych i technologicznych.

Konstrukcja

Typoszeregi wykonań produkcyjnych

Pomosty są prefabrykowane zgodnie z typoszeregami wymiarowymi dla zbiorników określonych średnic.
W danym typoszeregu wykonań pomosty mają różny rozstaw belek nośnych (wymiar R odniesiony na obrazku w akapicie wyżej). a tym samym różne wymiary samego podestu.

Zestawienie zbiorcze typoszeregów pomostów przedstawiono w tabeli z prawej strony .

Rozstaw belek nośnych R {mm]
Zbiornik Ø 1000 800 --- --- ---
Zbiornik Ø 1200 600 650 700 750
Zbiornik Ø 1500 750 800 850 900

Dokumentacja

Karty wyrobu/ zamówienia